อินโดฉุน EU เสนอร่างยกเลิกน้ำมันปาล์มผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

                เลขาธิการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์อินโดนีเซีย กล่าวว่า จากการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-สหภาพยุโรป (IEU-CEPA) ครั้งที่ 7 ที่จัดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเมื่อ 12-15 มีนาคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศร่างรายละเอียดเพิ่มเติมในกฎระเบียบพลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป ซึ่งมีสาระสำคัญว่าสหภาพยุโรปจะยกเลิกการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
                โดยขณะนี้อินโดนีเซียกำลังทบทวนร่างกฎระเบียบอย่างครอบคลุม แต่ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันจากพืชผลอื่น เช่น ถั่วเหลือง ดอกทานตะวัน และเรพซีด (คาโนลา) และพร้อมจะยกประเด็นเรื่องนี้เสนอต่อองค์การการค้าโลก (WTO)
                ทั้งนี้ ในการประชุมเจรจา IEU-CEPA ครั้งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว อินโดนีเซียและสหภาพยุโรปไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของแผน การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากนำเรื่องน้ำมันพืชเข้ามาร่วมอภิปรายด้วย ในการนี้ ผู้แทนสหภาพยุโรปประจำอินโดนีเซียและบรูไนกล่าวว่า กฎระเบียบพลังงานทดแทนของสหภาพยุโรปสามารถยืดหยุ่นได้และสหภาพยุโรปพร้อมที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียเป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงอาจจะมีการตรวจแก้กฎระเบียบอีกครั้งในปี 2564 หรือ 2566
                อนึ่ง จากเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวของสมาคมผู้ผลิตน้ำมันปาล์มอินโดนีเซีย (GAPKI) รายงานว่า ในปี 2561 มูลค่าการส่งออกน้ำมันปาล์มจากอินโดนีเซียไปสหภาพยุโรปอยู่ที่ประมาณ 19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 
ที่มา : สรุปโดย : มกอช. (29/03/2562)