โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ. 2551 ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดโครงการ

 

ส่วนที่ 2  เอกสารประกอบโครงการ

 

ส่วนที่ 3  ตัวอย่างเอกสารจัดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวจัดจ้าง