ผู้ค้าปลีกรายใหญ่พึ่ง IBM Food Trust ขยายศักยภาพการค้า

                ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ร่วมวง blockchain เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวอาหารปลายเดือนมกราคม 2562 ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกอาหารรายใหญ่ในเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการเข้าใช้ประโยชน์เทคโนโลยี blockchain สำหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยตลอดกระบวนการ โดยให้ทรรศนะว่า นอกจากเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวค้าปลีกรายใหญ่ เช่น Walmart ที่ถือเป็นภาคเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวตั้งต้นใน blockchain นี้ตั้งแต่ปี 2559 เชื่อว่าจะมีเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวและภาคเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวอาหารทั้งผู้ค้าและผู้จัดหาจำนวนมากเข้าสู่วงจรดังกล่าวภายในปี 2562
                การใช้ security blockchain ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวอาหาร จะสามารถบรรจุเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวตั้งแต่เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวการเพาะปลูกไปจนถึงการรายงานผลการติดตามและการทดสอบภายในไม่กี่วินาที โดยมีการเข้ารหัสและกระจายพื้นที่เก็บเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวแบบ decentralized ที่สะดวกต่อการเข้าถึง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวได้ตลอดกระบวนการ
 
ที่มา : halalfocus.net สรุปโดย : มกอช. (18/02/2562)