นักวิจัยออสชี้สเตียรอยด์เพิ่มคุณภาพแก่แม่สุกรหลังคลอด แนะเลี่ยง NSAID

                นักวิจัยออสเตรเลียเผยผลงานวิจัยจากความร่วมมือระหว่าง Pork CRC และรัฐบาลออสเตรเลีย ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบรรเทาความเครียดของแม่หมู ทั้งระหว่างและหลังการคลอด และผลต่อการผลิตน้ำนมของแม่หมูหลังการคลอด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราการเติบโตและอัตราการรอดของลูกหมูเกิดใหม่เพิ่มเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว และมีน้ำหนักมากก่อนถึงช่วงหย่านม โดยการให้ยาต้านการอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช้สเตียรอยด์(NSAID) และกลุ่มที่ใช่สเตียรอยด์ (SAID) ในกลุ่มแม่หมูที่มีอายุใกล้เคียงกัน
                กลุ่มที่ได้รับ NSAID จะให้จำนวนลูกหมูต่อครอกลดลง มีสัดส่วนการแท้งเพิ่มเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว และระดับเซรั่มโปรตีนในลูกหมูมีแนวโน้มลดลง กลุ่มที่ได้รับ SAID จะลดโอกาสการบาดเจ็บใบหน้าจากลูกหมู ไม่พบผลต่ออุณหภูมิลำไส้ของแม่หมู หรือการเกิดอาการเต้านมอักเสบ  เมื่อให้ปริมาณยาเพิ่มที่เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวทั้ง NSAID และ SAID พบว่าไม่มีผลต่ออัตราการตายและการเติบโตของลูกหมู แต่ในการให้ NSAID เพียงชนิดเดียวพบว่าอัตราเข้าคลอดในรุ่นถัดไปลดลง 40%
                ผู้วิจัยสรุปว่าการให้ยาในกลุ่ม SAID สามารถลดโอกาสบาดเจ็บใบหน้าจากลูกหมู และเพิ่มอัตราการกินของแม่หมูได้ แต่ไม่เพิ่มอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของลูกหมู ในขณะที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่ม NSAID ศึกษาเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเพิ่มเติม
 
 
ที่มา : สรุปโดย : มกอช. (15/02/2562)