การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าด้วย เรื่อง นโยบายและหลักการทั่วไปครั้งที่ 31 1/2562 เพื่อพิจารณาท่าทีเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวในการประชุม CCGP ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุม 351 อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ

                นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอ ช.) เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าด้วย เรื่อง นโยบายและหลักการทั่วไปครั้งที่ 31 1/2562 เพื่อพิจารณาท่าทีเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวในการประชุม CCGP ครั้งที่ 31 โดยมี ผู้แทน จาก กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว กลุ่มเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวอาหาร สภาเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวแห่งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 351 อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ