โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก

                สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อ  ร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก

                 - รายละเอียดเพิ่มเติม 
                 -
กำหนดการสัมมนา