รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหาร

รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านมาตรฐาน

      ประชุมหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหาร
      - การประชุมหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหาร (2012-03-14)

      คณะกรรมการมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร
      - รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (2012-02-17)
      - รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร ครั้งที่ 2/2555 (2012-04-23)

      คณะอนุกรรมการกำกับดูแลระบบการตามสอบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร
      - การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลระบบการตามสอบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร ครั้งที่ 1/2554 (2011-01-11)
      - การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลระบบการตามสอบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร ครั้งที่ 2/2554 (2011-09-23)

      อนุกรรมการกำกับดูแลระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์สำหรับเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
      - การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์สำหรับเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ครั้งที่ 1/2555 (2012-04-25)